terug

In Memoriam

Joost van Vlijmen

Ria Lagerwaard


Na de kerst (2019) hebben we de deelnemers aan Zengroep Oshida geïnformeerd over het plotselinge overlijden van Joost van Vlijmen (65). Joost was jarenlang deelnemer van onze zengroep en nog enthousiast aanwezig bij het 40-jarig bestaan in oktober afgelopen jaar.
Hij was tandarts in Nijmegen en ook bekend door zijn vrijwilligerswerk als tandarts in Mongolië en Nepal.
We eindigden ons interne bericht met de volgende tekst: '.... Het droeve bericht van het zo plotseling overlijden van Joost is niet goed te verwoorden. We zitten in stilte.'

Hierbij condoleren wij allen die hem lief waren.


Ria Lagerwaard-Van Es

Ria Lagerwaard


Ria Lagerwaard overleed op 1 februari 2019. Ze was 82 jaar oud.
Vele jaren was zij deelnemer van zengroep Oshida, de zenmeditatie was een bijzonder onderwerp in haar leven. Bescheiden aanwezig, maar bijzonder actief voor de stichting, was zij langdurig bestuurslid ( o.a. penningmeeester), organiseerde zij teisho's, e.a..
Bij de sfeervolle afscheidsbijeenkomst op 6 februari in St. Agatha, binnen familie- en vriendenkring, was een kleine vertegenwoordiging van zengroep Oshida aanwezig. Joseph deed bij die gelegenheid op verzoek van de familie het woord namens de zengroep.
De tekst van zijn toespraak vind je hier.

Met veel respect en dank herinneren wij Ria's deelname aan en engagement in de zengroep.

Wim den Biesen

Wim den Biesen


Wim den Biesen (geboren op 24 januari 1922) overleed op 23 december 2015. Hij stond samen met Chris aan de wieg van Zengroep Oshida. Zolang zijn gezondheid dat toestond was hij trouw voorzitter en deelnemer van onze zaterdagochtendbijeenkomsten.
Ook was hij spil van Zen Wijchen, een groep die lange tijd in zijn huiskamer bijeen kwam en waarmee hij onlangs nog het 40-jarig jubileum mocht vieren.

Voor het gedachtenisprentje van Wim, klik hier.


Chris Smoorenburg

ChrisSmoorenburg
Chris Smoorenburg O.P.
Inspirator van zengroep Oshida, dominicaan
* 25 februari 1929 + 17 juli 2015


Download het gedachtenisprentje.Chris overleed in de late namiddag in het Berchmanianum in Nijmegen.
Het afgelopen jaar beleefde Chris merkbaar een afsluitende periode van zijn leven. Na het ontvangen van sacrament van de ziekenzalving op 10 juli j.l., Chris was toen al zeer broos, verzwakte Chris verder en het werd duidelijk dat hij spoedig zou gaan overlijden. Ademhalingsproblemen belastten hem vooral, ter verlichting kreeg hij plaatselijk morfine injecties. Vanuit zengroep Oshida werd de wake bij Chris opgenomen. Ook Chris' zus en zijn zwager gingen daarin deelnemen en Chris overleed tijdens hun waken. Chris was in zijn laatste dagen zeer zwak, maar helder en rustig. Veel deelnemers van de zengroep namen in de laatste week nog afscheid bij hem. In de periode dat er bij hem werd gewaakt werd er nog op zijn kamer gezongen en door een klein groepje gemediteerd. Na zijn overlijden werd Chris in de avond met zang uitgeleide gedaan uit het Berchmanianum door de inwoners en een ploegje van de wakers.
Chris was binnen de zengroep, en vooral binnen de kring van de oudgedienden, een geliefde persoon.

Berichtgeving op de website van de dominicanen.terug